Peaksoft House тун компьютердик сабаттуулук боюнча офлайн курсу

Бул курс программалоого кирүү үчүн дайындоо курсу

computer

Программа

1-жума

ОС тууралуу (Windows, “Пуск”, Файл, Диск С ж.б).

2-жума

Компьютерди колдонуу (Архив, Кэш, Bluetooth, Password ж.б);

3-жума

Интернетти пайдалануу (Gmail, Typing, Google, Download, Execute ж.б);

4-жума

Google Cloude (Word, Excel, PowerPont, Form, News, Hotkeys ж.б);

5-жума

Scratch, Эсен Ниязовдон Master Class.

«Компьютердик сабаттуулук» курсу персоналдык компьютерде заманбап эффективдүү иштөөнүн ыкмаларына арналган. Кеңсе программаларынын бардык түрлөрүнөн Windows же IOS, Word, Excel жана Power Point жана башка көптөгөн нерселер салттуу түрдө өзгөчөлөнүп турат.

Заманбап дүйнөдө компьютерсиз иштөө реалдуу эмес. Бул мектеп жашынан баштап бардык адамдарга керек. Бул негиздердин негизи болуп саналат. Демек, окуучу билимди түз мааниде «сиңирип», андан кийин интуитивдик деңгээлде колдоно баштаганда, так окууну мектеп жашынан баштоо эң туура жана максатка ылайыктуу.

Курстун максаттары:
  1. студенттердин компьютердик сабаттуулугун жогорулатуу,
  2. окуучуларды компьютердик сабаттуулуктун негиздери менен тааныштыруу,
  3. студенттерге компьютерде сакталган маалыматтар менен иштөөнү үйрөтүү,
  4. студенттерге тексттик документтерди иштеп чыгууну жана басып чыгарууну үйрөтүү,
  5. студенттерге документтерди түзүүнү жана таблицаларды колдонуу менен эсептөөлөрдү жүргүзүүнү үйрөтүү,
  6. презентацияларды түзүү,
  7. ар кандай программалар жана PC процесстери менен иштөө.
Результаттар

Сертификат

Резюме

Проекттер