Peaksoft House тун Back-end боюнча курсу

Бул курс программалоо тилин нөлдөн баштап үйрөнүү үчүн иштелип чыгуу курсу

computer
Back-end

Backend - бул сайттын колдонуучуга көрүнбөгөн тарабында турган программист. Ал колдонуучунун киргизгенин иштетүү, маалыматтарды сактоо жана берүү үчүн жооптуу.

Java - бул көп жылдар бою популярдуу программалоо тилдеринин бири. Анын жардамы менен ар кандай программалык чечимдер түзүлөт: компьютердик оюндардан баштап жана Android үчүн мобилдик тиркемелер, банк системалары жана маалыматтарды сактоо үчүн программалык камсыздоого чейин.

СИЗДИН ЖОЛУҢУЗ ҮЧ КАДАМДАН ТУРАТ

Жалпысынан окуу программасы 9 айдан турат. 9 ай - 3 этаптан турат, ар бир этап - 3 ай болот.

I этап

Программалоонун базасы жана IT дуйнөсү менен терең таанышуу.

II этап

Терендетилген программалоо жана разработкага керектелүүчү кошумча инструменттер (фреймворктор).

III этап

Практика/стажировка, резюме даярдоо жана интервьюга даярдык.

I Этап
II Этап
III Этап
- Математикалык операциялар
- Условный операторлор
- Циклдар
- Массивдер
- Методтор
- Git
- ООП
- Exceptions
- Файлдар менен иштөө
- Коллекция фреймворку
- Лямбда
- Stream API
- Терендетилген Java
- Apache Maven менен проекттерди чогултууну автоматташтыруу
- PostgreSQL
- JDBC & Hibernate
- Java EE негиздери
- Java платформасында Web Services иштеп чыгуу
- Thymeleaf
- Spring Core
- Spring MVC
- Spring Data
- Spring Security
- Spring Boot
- AWS Services терин колдонуу
Окуунун 3-этабы стажировка форматында өтөт. Биздин студенттер разработчиктер, дизайнерлер, проект менеджерлер менен биргеликте чыныгы проекттердин үстүндө иштешет. Мындан тышкары, жумушка орношуунун эн маанилүү эки кадамы болгон мыкты резюме жана реалдуу форматтагы интервьюларды инструкторлордун жардамы аркылуу практика кылышат. Учурдагы разработчиктерден туура резюме түзүү, жумушту каяктан издөө жана кантип издөө, интервью процесстери боюнча мастер класстар өтүлөт.
Эмнени үйрөнөсүз
Окууну аяктагандан кийин, сиз Java разработчик боло аласыз.
Java тилинде программалоону
Интерактивдүү веб-сайттардын интерфейсин түзүүнү
Күчтүү веб жана мобилдик тиркемелерди түзүүнү
Spring фреймворкунун жардамы менен тиркемелерди түзүүнү
Hibernate библиотекасы менен колдонууну
Маалымат базаларын түзүүнү жана туташтырууну
Результаттар

Сертификат

Резюме

Проекттер

Тапшыруучулар үчүн талаптар

16 жаштан жогору

4-8 саатка чейин
окууга убакыт бөлүү

Компьютерди колдонгонду
жакшы билүү

Жеке ноутбуктун
болуусу